Meiega oled konkurentidest sammu jagu ees!

Edu saavutamiseks tihedas konkurentsis peavad juhid töötama koos inimestega ja kohtlema neid kui partnereid, mitte kui kulu, mida tuleb vähendada.

Organisatsiooni parematele töötulemustele aitab kaasa töötajate teadmiste, oskuste ja võimekuse parandamine. Nende motivatsiooni suurendamine, logelemise vähendamine, kvaliteetse tööjõu säilitamine ja mittekvaliteetsest vabanemine.

Kõiki teenuseid saab tellida ka ühekordsete teenustena eraldiseisvalt. Leidke endale sobivad teenused ja võtke meiega ühendust!

 

PERSONALIJUHI TEENUSED

 • Personalipoliitika
 • Personalistrateegia 
 • Värbamispoliitika
 • Sisseelamisprogrammi loomine 
 • Palgasüsteemide loomine
 • Motivatsioonisüsteemide loomine
 • Personali planeerimine
 • Töökuulutuste koostamine/sõnastamine, edastamine
 • Värbamisprotsess
 • Eelvalik
 • Värbamiseks vajalike testide koostamine/läbiviimine
 • Koolitusvajaduse selgitamine ja koolitusplaani koostamine
 • Tööanalüüs
 • Tööjõu voolavuse analüüs
 • Töötajate töörahulolu uuring
 • Arenguvestluste korraldamine ja läbiviimine
 • Sisekommunikatsiooniplaani koostamine ja teostamine

 

PERSONALISPETSIALISTI TEENUSED:

 • Tööaja arvestussüsteemid
 • Töölepingute ja juhatuse liikme lepingute vormistamine, muutmine ning lõpetamine
 • Ametijuhendite koostamine ja muutmine
 • Isikukaartide täitmine (ei ole kohustuslik)
 • Personalialaste dokumentide vormistamine (käskkirjad, teatised)
 • Töökorralduse reeglite (vana nimega töösisekorraeeskirjade) koostamine
 • Puhkusegraafikute ja ajakavade koostamine
 • Töölähetusdokumentide koostamine
 • Dokumentide arhiveerimine (sh digiarhiveerimine)
 • Kompleksteenus- kõike eelnevat hõlmav teenus
 • Olemasolevate dokumentide hindamine
 • Olemasolevate dokumentide kaasajastamine