Kui soovite tellida ühte konkreetset teenust või eraldi üksikuid teenuseid, mitte kompleksteenust, teostame tehtud töid tunnitasu alusel.