Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine on kõikidele ettevõttetele kohustuslik. Tunnete, et kogu paberimajandus käib üle jõu? Olete õiges kohas. Meie läheneme igale ettevõttele personaaslelt, arvestades ettevõtte spetsiifikat. Koostame juhendid, mis vastavad konkreetse ettevõtte vajadustele ja eripäradele. Kompleksteenuse hinnad algavad 380-st eurost.

Kompleksteenus sisaldab :

  • Töökeskkonna auditi läbiviimine ettevõttes
  • Ettevõtte töökeskkonna alane dokumentatsiooni koostamine
  • Ohutusjuhendid
  • Ettevõtte sisekontrollisüsteemi loomine.
  • Ettevõtte isikukaitsevahendite süsteemi loomine
  • Töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine
  • Ettevõtte siseste töökeskkonnaga seotud isikute valimise ja määramise korraldamine ja sellealane nõustamine (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu, esmaabiandjad jne)
  • Töökeskkonnastruktuuride koolituste läbiviimise korraldamine
  • Töökeskkonnaspetsialisti teenus
  • Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine

Kõiki teenuseid on võimalik ka eraldi sisse osta. Hinnapakkumise saamiseks helistage või kirjutage meile!