• Töökeskkonna auditi läbiviimine ettevõttes
  • Ettevõtte töökeskkonna alane dokumentatsiooni koostamine
  • Ohutusjuhendid
  • Ettevõtte sisekontrollisüsteemi loomine.
  • Ettevõtte isikukaitsevahendite süsteemi loomine
  • Töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine
  • Ettevõtte siseste töökeskkonnaga seotud isikute valimise ja määramise korraldamine ja sellealane nõustamine (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu, esmaabiandjad jne)
  • Töökeskkonnastruktuuride koolituste läbiviimise korraldamine
  • Töökeskkonnaspetsialisti teenus
  • Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine