Põhitasu hõlmab  erinevatele sihtgruppidele äriplaanide konsultatsiooni, koostamist ja sellega kaasnevat dokumentatsiooni. Kompleksteenuse sisse kuulub ka vajadusel taotluste/avalduste täitmine ning esitamine. Põhitasu hinnale lisandub 3-5% rahastamise korral tulemustasu.