Kui soovite tellida ühte

  • konkreetset dokumenti,
  • konkreetse dokumendi ülevaatamist/muutmist
  • eraldi üksikuid teenuseid, mitte kompleksteenust

Siis teostame tehtud töid tunnitasu alusel.