• Personalipoliitika
 • Personalistrateegia 
 • Värbamispoliitika
 • Sisseelamisprogrammi loomine 
 • Palgasüsteemide loomine
 • Motivatsioonisüsteemide loomine
 • Personali planeerimine
 • Töökuulutuste koostamine/sõnastamine, edastamine
 • Värbamisprotsess
 • Eelvalik
 • Värbamiseks vajalike testide koostamine/läbiviimine
 • Koolitusvajaduse selgitamine ja koolitusplaani koostamine
 • Tööanalüüs
 • Tööjõu voolavuse analüüs
 • Töötajate töörahulolu uuring
 • Arenguvestluste korraldamine ja läbiviimine
 • Sisekommunikatsiooniplaani koostamine ja teostamine