• Personalipoliitika
  • Personalistrateegia 
  • Värbamispoliitika
  • Sisseelamisprogrammi loomine 
  • Palgasüsteemide loomine
  • Motivatsioonisüsteemide loomine
  • Personali planeerimine
  • Töökuulutuste koostamine/sõnastamine, edastamine
  • Värbamisprotsess
  • Eelvalik
  • Värbamiseks vajalike testide koostamine/läbiviimine
  • Koolitusvajaduse selgitamine ja koolitusplaani koostamine
  • Tööanalüüs
  • Tööjõu voolavuse analüüs
  • Töötajate töörahulolu uuring
  • Arenguvestluste korraldamine ja läbiviimine
  • Sisekommunikatsiooniplaani koostamine ja teostamine