• Tööaja arvestussüsteemid
 • Töölepingute ja juhatuse liikme lepingute vormistamine, muutmine ning lõpetamine
 • Ametijuhendite koostamine ja muutmine
 • Isikukaartide täitmine (ei ole kohustuslik)
 • Personalialaste dokumentide vormistamine (käskkirjad, teatised)
 • Töökorralduse reeglite (vana nimega töösisekorraeeskirjade) koostamine
 • Puhkusegraafikute ja ajakavade koostamine
 • Töölähetusdokumentide koostamine
 • Dokumentide arhiveerimine (sh digiarhiveerimine)
 • Kompleksteenus- kõike eelnevat hõlmav teenus
 • Olemasolevate dokumentide hindamine
 • Olemasolevate dokumentide kaasajastamine