Põhiväärtused

Põhiväärtused

  • korrektsus
  • ausus
  • looduskeskkonnasäästlikkus
  • töötajasõbralikkus
  • perekesksus